V I D E A E D T E C H

Loading

EdTech Việt Nam

EdTech Việt Nam

Đối Thoại Giữa EdTech Và Cao Đẳng/Đại Học: Thực Tiễn Và Triển Vọng Hợp Tác

Sự kiện “Đối thoại giữa EdTech và Cao đẳng/Đại học: Thực tiễn và Triển vọng Hợp tác” diễn ra vào ngày 12/1 với sự tham gia của Videa EdTech và đại diện của hơn 40 trường cao đẳng, đại học khu vực phía Bắc. Sự kiện được tổ chức bởi Edtech

sach_trang
EdTech Việt Nam

Sự kiện Công bố Sách trắng & Xếp hạng ngành Công nghệ Giáo dục tại Việt Nam 2023!

Vào ngày 19 tháng 8, Cơ quan Edtech đã tổ chức một sự kiện quan trọng mang tên “Công bố Sách trắng & Xếp hạng ngành Công nghệ Giáo dục tại Việt Nam 2023”. Tại sự kiện này, Videa Edtech đã có cơ hội giới thiệu những sản phẩm độc

Announcement
EdTech Việt Nam

Thông báo về Xếp hạng các Sản phẩm Công nghệ Giáo dục của Việt Nam năm 2023

Bảng xếp hạng Edtech Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các sản phẩm Edtech được phát triển bởi các đơn vị Việt Nam và công nhận những đóng góp của các đơn vị Edtech Việt Nam trong quá trình biến đổi giáo dục kỹ