V I D E A E D T E C H

Loading

Châu Á

duan_VTC

Thỏa thuận tư vấn dịch vụ xây dựng và phát triển nền tảng giáo dục số cho Tập đoàn VTC Multimedia

Năm thực hiện: 2023

Triển khai hệ thống LMS và phát triển nội dung E-learning cho các khóa đào tạo

Năm thực hiện: 2023

Thiết lập một Nền tảng Học trực tuyến cho Bangladesh

Năm thực hiện: 2022

Phát triển Nền tảng Truyền hình Giáo dục tại Campuchia

Năm thực hiện: 2022

Triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho Văn phòng Giáo dục Seoul

Năm thực hiện: 2021

Triển khai hệ thống LMS cho Đại học Tohoku tại Nhật Bản

Năm thực hiện: 2021

Triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho Học viện Makara UI Academy tại Indonesia

Năm thực hiện: 2021

Triển khai LMS cho Jeoju-Vision ở Hàn Quốc

Năm thực hiện: 2020

Triển khai LMS cho Đại học Shinhan và NHIS

Năm thực hiện: 2020

Triển khai nền tảng Coursemos Class tại Nhật Bản

Năm thực hiện: 2020
duan_atomi

Triển khai và tùy chỉnh LMS cho Atomy Việt Nam

Năm thực hiện: 2019

Triển khai hệ thống giáo dục đào tạo giáo viên ở Azerbaijan

Năm thực hiện: 2019

Thiết lập và xúc tiến Hệ thống Thông tin Giáo dục Tích hợp cho Đại học Công nghệ Thông tin Tashkent ở Uzbekistan

Năm thực hiện: 2019