V I D E A E D T E C H

Loading

Điều khoản & Điều kiện

Cập nhật lần cuối: Tháng 11 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Điều kiện (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) này trước khi sử dụng Videa (dịch vụ này) được vận hành bởi Công ty Công nghệ Giáo dục Videa Ltd (“chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “của chúng tôi”).

1. Chấp nhận Điều khoản
Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản, bạn không được truy cập Dịch vụ.

2. Thay đổi Điều khoản
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Ngày cập nhật lần cuối sẽ được chỉ ra ở đầu trang này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản định kỳ để có các thay đổi. Việc sử dụng tiếp tục của Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bài viết bất kỳ sửa đổi nào cho Điều khoản đều tương đương với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

3. Sở hữu trí tuệ
Dịch vụ và nội dung, tính năng, và chức năng ban đầu của nó là và sẽ luôn là tài sản độc quyền của Công ty TNHH Videa EdTech và các bên cấp phép của nó. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật pháp khác. Thương hiệu và phong cách thương hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Videa EdTech trước đó.

4. Bảo mật
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Liên kết đến bên thứ ba
Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web này.

6. Hiệu lực pháp lý
Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp của Việt Nam.

7. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này.