V I D E A E D T E C H

Loading

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: Tháng 11 năm 2023

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Videa EdTech (“chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “chúng tôi”). Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin Chúng tôi Thu Thập
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào tên, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và trang web giới thiệu.

2. Sử Dụng Thông Tin
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho mục đích đa dạng, bao gồm:
– Cung cấp, duy trì và cải thiện trang web của chúng tôi.
– Gửi cho bạn thông tin, tài liệu quảng cáo và các thông báo khác.
– Phản hồi vào nhận xét, câu hỏi và yêu cầu của bạn.
– Phân tích hành vi người dùng để tăng cường trang web và trải nghiệm người dùng.
– Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

3. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên trang web của chúng tôi và lưu giữ một số thông tin. Bạn có thể chỉ đạo trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc chỉ ra khi nào một cookie đang được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số phần của trang web của chúng tôi.

4. Liên Kết Thứ Ba
Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà không được chúng tôi vận hành. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

5. Bảo Mật
Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền dẫn qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện chấp nhận được thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nó.

6. Thay Đổi vào Chính Sách Bảo Mật
Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng bảo mật mới trên trang này.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật này.