V I D E A E D T E C H

Loading

Kho Plugin Moodle miễn phí

[Plugin] Moet_qtype_matrix

Phiên bản cập nhật plugin qtype_matrix do Videa Edtech thực hiện (dựa trên ý tưởng của Thầy Trần Anh Chính) để hỗ trợ cách tính điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2025.

Cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (moet.gov.vn)

Ảnh minh họa

Tham gia Group Facebook
Cộng đồng Moodle Việt Nam

Cộng đồng Moodle Việt Nam được lập ra giúp các bạn cùng nhau chia sẻ, hỏi đáp
và thảo luận các vấn đề về Moodle.