Tin Công nghệ

LMS là gì? Hệ thống quản lý học tập tốt nhất

Hệ thống LMS là gì?Công nghệ ngày càng phát triển, việc học tập trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Các trung tâm, tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là các trường học cũng đang không ngừng chuyển đổi số trong giáo dục. Giai đoạn Covid 19 đã làm